Section de tuyau rotatif GEKA

Section de tuyau rotatif GEKA

€22,50

Pièce de raccord pour tuyau GEKA avec option rotation 360°.

Pièce de raccord pour tuyau GEKA avec option rotation 360°.